Kwaliteit in lucht en bron warmtepompen

WARMTEPOMPEN: DE WERKING

De warmtepomp is een apparaat dat 's zomers energiezuinig koelt en 's winters zorgt dat u er behaaglijk bij zit, energiezuinig en zonder verspilling van gas.
Een warmtepompinstallatie absorbeert de temperatuur van natuurlijke bronnen als grondwater, bodemwarmte, oppervlaktewater en zelfs de lucht die wij inademen.

 

Comfortabel warm: Onze warmtepompen verwarmen grote oppervlakken met vloer- of wandverwarming. Zelfs bij lage temperatuur verwarming, zullen de kamers constant aangenaam warm blijven.
Natuurlijk en schoon: onze moderne warmtepompen functioneren zonder uitstoot: Geen roet, geen rook, geen houtstof kan de kwaliteit van de lucht aantasten.
Als de warmtepomp wordt aangedreven door groene energie (bv waterkracht, zonne-energie), het hele proces van productie van energie is geheel emissie-vrij en CO2-neutraal.
Dus zetten we de natuurlijke hulpbronnen in de toekomst een goede service.
Uiterst zuinig: warmte en energie uit de natuur is gratis beschikbaar.

 

De warmtepomp werkt in principe als een koelkast: bij een koelkast wordt warmte onttrokken aan de producten die er in liggen en wordt deze warmte via de achterzijde weer afgevoerd aan de omgeving.

Om de binnenzijde van de koelkast en de daarin opgeslagen producten in een koelkast te koelen, moet de warmte, die in de koelkast ontstaat, afgevoerd worden.
Deze warmte wordt aan de achterzijde van de koelkast via een verdamper afgevoerd. (deze voelt warm aan)
Op die manier kan men de binnenkant van de koelkast probleemloos tot -20 graden C. koelen.

 

Een warmtepomp onttrekt op dezelfde manier warmte uit de lucht, het water of de bodem en pompt het naar een temperatuurniveau dat nodig is voor het verwarmen van een huis.

De werking van een warmtepompsysteem

Een warmtepompsysteem onttrekt aan de omgeving (huis, aarde, water of lucht) de daarin opgeslagen zonnewarmte (energie) en geeft deze, tezamen met een elektrisch aangedreven pomp, in de vorm van warmte af aan het verwarmingsysteem (centrale verwarming, vloerverwarming of warmwatervoorziening)

Volgens de thermodynamiek vloeit warmte altijd van een hoger in temperatuur zijnd punt naar een ander punt, lager in temperatuur. Die warmtestroom is nooit omgekeerd.

Water vloeit ook altijd bergafwaarts: van boven naar beneden. Met behulp van een pomp kan met echter water ook naar een hoger gelegen punt laten stromen.
Dat is eveneens bij warmte mogelijk. Wil men, tegen alle thermodynamische wetten in, warmte transporteren, dan is daar een warmtepomp voor nodig.

De warmtepompen, gebruikt voor verwarming, werkt eigenlijk volgens hetzelfde principe, alleen omgekeerd. Hier wordt warmte benut en de koude lucht weer naar buiten in de natuur afgevoerd.
De warmtepomp verandert lucht met een lage temperatuur om in warmte met een hogere temperatuur om, ook in de winter bij temperaturen ver onder de 0 oC.
Dat gebeurt in een gesloten circuit door het telkens veranderen van de situatie van de aggregaatstoestand van de werkzame vloeistof in het systeem (verdampen, comprimeren, vloeibaar maken en expanderen)

Toevoer van buitenlucht
als warmtebron ca.80%
Elektrische warmtepomp
Elektriciteit ca. 20%
Bruikbare warmte
100%

In het systeem fungeert een koelmiddel als transportsysteem van koude en warmte.
 1. Verdampen: Een vloeistof met een kookpunt lager dan de omgevingstemperatuur dient als transportmiddel van de warmte.
  Onder invloed van de buitenlucht verdampt deze vloeistof. Er wordt door de vloeistof dus warmte aan de buitenlucht onttrokken. De buitenlucht daalt in temperatuur en de vloeistof verdampt.

 2. Compressie: De verdampte vloeistof wordt vervolgens samengedrukt door een compressor.
  Hierdoor stijgt de druk en de temperatuur van de damp. Bij het oppompen van een fietsband is dit verschijnsel ook goed waarneembaar: de onderkant van de pomp – waar de druk het hoogst is – wordt behoorlijk heet.
  Het koelmiddel verlaat als warmtegas de compressor.

 3. Condenseren: Als laatste stap wordt de warmte aan de damp onttrokken door bijvoorbeeld een CV. Het CV-water stijgt in temperatuur, de damp daalt in temperatuur, zelfs zover dat de damp weer condenseert tot vloeistof.

  Dat laatste gebeurt in het condensorvat.
  Afhankelijk van het type warmtepomp kan het warm water worden verhit tot ca 70 oC.

 4. Ontspannen: het warme koelmiddel wordt naar het expansieventiel getransporteerd. Daar wordt de druk zeer snel verminderd. De temperatuur van het koelmiddel neemt eveneens zeer snel af. De nu afgekoelde vloeistof stroomt terug naar de verdamper waar het proces weer van voor af aan begint.

DE ENERGIEBRONNEN

Aarde Water Lucht
Klik op het pictogram voor een simulatie
MEER OVER DE ENERGIEBRONNEN

COP

Warmtepompen zijn niet alleen milieuvriendelijk, maar ook efficiënt.
Over de hele linie, bieden onze producten een hoge COP.
COP staat voor "Coefficient of Performance".
Warmtepompen gebruiken nog steeds electriciteit voor verwarming. De prestatie van een warmtepomp wordt bepaald door de COP, "coefficient of performance".
Moderne systemen hebben een COP tussen 4 en 5, wat inhoudt, dat je voor 1 eenheid electra 4 tot 5 delen warmte krijgt.
In vergelijking met andere electrische verwarmngssytemen dus een forse verbetering!
De electriciteitsprijs bepaalt de terugverdientijd: bij een lage electriciteitsprijs krijg je dus voor die prijs 4 tot 5 delen warmte.
De investering voor een warmtepomp is fors en de terugverdientijd wordt bepaald door de besparing die gebaseerd is op de electriciteitsprijs.
Gaat de prijs voor electra omhoog, dan wordt dus de terugverdientijd langer.
Bij een hoge electriciteitsprijs wordt de terugverdientijd wellicht net zo lang als de levensduur van de warmtepomp.

 

Echter, de warmtepomp is niet alleen verantwoordelijk voor de hoge efficiëntie van het verwarmingssysteem:
 • warmtebron (bodem of lucht) en
 • verwarmingssysteem: de aanvoertemperatuur en de wijze van de verdeling van de warmte in het huis
spelen ook een grote rol. Voor dit laatste is de installateur van de installatie verantwoordelijk. Daarom is het van groot belang dat de installateur kennis, "know-how" heeft van deze geavanceerde technologie.
En daarnaast is er nog een persoon verantwoordelijk voor een laag energieverbruik: Jijzelf. Jij bepaalt de het energieverbruik: een kamertemperatuur van 24° C zal veel meer energie vergen dan 21° C.
Eén ding is zeker: met warmtepomp van IDM vormt dankzij de hoge COP's een goede basis voor lage elektriciteitskosten.