Kwaliteit in lucht en bron warmtepompen

De verschillende warmtepompsystemen:

Aarde Water Lucht
Klik op het pictogram voor een simulatie

Warmtebron: aardwarmte/water

Grondwater is een efficiente warmtebron. Bij dez emethode worden gaten geboord en wordt grondwagter aan de aarde onttrokken en na het doorlopen van de warmtepomp waar teruggevoerd in de bodem

 

Bron: http://www.waermepumper.de