In gebruik nemen van de vloerverwarmingOp de Qualifloor PLUS verdelers wordt een fabrieksmatig ingestelde maximaalthermostaat toegepast.

De QUALIFLLOOR Plus verdeler is voorzien van een automatische ontluchter.

Meer informatie over de verdelers treft u op www.qualifloor.nl onder kopje Qualifloor PLUS serie

 

 

 

HEATNET BV
Transportweg 7-08
7007 CL Doetinchem
T:0314 - 37 82 99
F:0314 - 37 88 64
E:info@heatnet.nl
Hierbij informatie om uw vloerverwarming in gebruik te nemen.

Standaard zijn de Qualiflooor Plus vloerverwarmingsverdelers hydraulisch neutraal geassembleerd.
In deze opbouw functioneert de verdeler het beste wanneer deze in de buurt van uw verwarmingsketel geplaatst wordt (niet verder dan ca. 15 meter leiding)
Indien de unit verder weg gemonteerd wordt adviseren wij, om de unit hydraulisch actief te maken. Dit gebeurt door verplaatsing van het retourventiel naar de verdeelkoker welke zich aan de perszijde van de circulatiepomp bevindt.

BELANGRIJK !

Neem uw vloerverwarming pas 5 6 weken na het aanbrengen van de afdeklaag op de vloerverwarmingslangen in gebruik, niet eerder !!!
Uw vloer moet eerst uitharden !!!
Zie ook de voorschriften van de leverancier van de gietmortel en/of tegellijm!

Zie tevens: Aanbevolen opstookprotocol
Dit opstookprotocol werkt natuurlijk alleen als de CV-ketel (of toegang tot de stadsverwarming) ingeschakeld is!!

Ook bij laminaat of houten vloeren dient men een dergelijke periode in acht te nemen: te snel confronteren met warmte vanuit de vloerverwarming kan de vloer beschadigen.

Voor ingebruikname van uw verdeler dient u de volgende stappen te doorlopen:


A: Grundfos Alpha2L pomp
B: MMA aanvoerthermostaatkraan 1/2 - 3/4 met thermostaatknop, vanaf 11 groeps 3/4 met grote doorlaat 3,9Kv.

  MMA thermostaat ventiel standaard. Stand op knop 1 2 3 4 5 6 7 89
  MMA MTWZ thermostaatkop 5-55C. Temp. in C. 5 13 20 27 32 37 43 4955

C: MMA retour ventiel instelbaar 1/2 - 3/4.
D: MMA dompelbuis voor aanvoer voeler MMA thermostaat knop.
E: Dop 3/4, mogelijkheid tot inbouw LTC ven+el 3/4 - 1.
F: Aanvoer buizengroepen, aanslui+ng 3/4 eurokonisch.
G: Thermometer 0-100 graden Celsius aanvoerzijde.
H: Dubbel instelbaar retourven+el, geschikt voor montage motorklep M30 aanslui+ng, buis aanslui+ng 3/4 eurokonisch.
I: Thermometer 0-100 graden Celsius retourzijde.
J: Vul en aftapkraan 1/2
K: Ontluchter draaibaar retourbalk.
L: Maximaal thermostaat vooringesteld (vaste verbinding met stroomsnoer).
M: Stekker met randaarde.
N: Aanvoerbalk verdeler.
O: Retourbalk verdeler.
P: Ophang beugels met rubber.
Q: Blinddop 1/2 (eventueel uitbreiding)

Het vullen van de installatie:

 • Gebruik voor het vullen van het vloerverwarmings systeem de vul en aftap kraan (J).
 • Vul de installatie door het thermostaatventiel (B) met het gele dopje en het retourventiel (C) en retourventielen buizengroepen (G) open te draaien.
 • zet de gehele installatie inclusief de cv-installatie onder druk.
 • Het ontluchten van het vloerverwarmings systeem kunt u via de gemonteerde ontluchters (K & L).
 • Controleer het geheel op eventuele lekkages, laat de verdeler en de verwarmingsbuizen onderdruk staan tijdens het aanbrengen van de afwerkvloer.
 • Aan te raden is om altijd een knie met aftapper boven de aanvoer thermostaatkraan (B) te plaatsen; hiermee gaat het ontluchten een stuk sneller (ontluchten doet u altijd met een draaiende pomp (A)).
 • Laat de pomp echter nooit droog draaien !!!

  Het inbedrijfstellen van de vloerverwarming:

 • Plaats het gemonteerde aansluitsnoer met randaarde (R.A.) in een wandcontactdoos met R.A., de circulatiepomp gaat nu draaien.
 • Ontlucht de pomp door het losdraaien van de afdekschroef van de pomp-as, laat er ruimschoots water uitlopen en draai de afdekschroef weer vast.
 • Ontlucht de verdeler met behulp van de ontluchters (K & L).
 • De vloeropbouw en de kwaliteit van de verwarmingsunit bepalen de maximale aanvoertemperatuur.
 • De constructeur van de vloer dient te bepalen wanneer de vloerverwarming in bedrijf kan worden gesteld en ook wat de maximale aanvoertemperatuur mag zijn (stand van de thermostaatkop (B)).
 • Meestal kan 6 weken na het aanbrengen van de afwerkvloer en de plavuizen geleidelijk aan worden opgewarmd.
 • Stel het thermostaatventiel (B) af op 20C en open het retourventiel (C).

  Bediening van de Qualifloor PLUS verdeler met Label-A pomp

 • De thermostaatknop (B), afgesteld op de maximale aanvoertemperatuur van uw installatie, voorkomt dat deze ingestelde temperatuur wordt overschreden. Ondanks deze ingestelde temperatuur zal de watertemperatuur zich gaan stabiliseren op een lagere temperatuur. Dit komt omdat de kamerthermostaat wordt uitgeschakeld door de warmte afgifte van de vloer en van de radiatoren (mits aanwezig).
  Door de afgifte van radiatoren te verminderen, zal de vloerverwarming zich op een hogere watertemperatuur gaan stabiliseren, met als gevolg dat de vloer warmer wordt.

  De circulatiepomp is voorzien van een keuzeschakelaar, waarmee het toerental geregeld kan worden. In verband met de toegepaste buisdiameter en de buislengte dient de basisstand door de installateur te worden bepaald.
  Meestal zal alleen een hogere stand ( hoger toerental) worden ingesteld als de warmtebehoefte groot is.

  Ontluchten

  Uw verdeler is nu aangesloten, het kan zijn dat er nog lucht in de verwarmingscircuits aanwezig is. De Qualifloor verdeler is voorzien van een automatische ontluchter. Hieruit kan ook een weinig water komen: dat is niet alarmerend.

  Bedenkt u wel dat de buizen per groep zo'n 80-100 meter lang kunnen zijn en dat er altijd ergens in de buis een luchtbel kan zitten. Het ontluchten kan dus wel eens wat tijd in beslag nemen.

  Let op dat na het ontluchten u in de regel de CV-ketel ook weer moeten bijvullen, omdat water aan het totale systeem is onttrokken.

  Zeker als de verdeler voor het eerst in gebruik genomen wordt, is het altijd nog mogelijk dat er lucht in n van de groepen zit.
  Dit kan een reden zijn dat n of meerdere groepen niet voldoende warm worden.
  Onluchten verhelpt veelal de problemen.
  Ontlucht de installatie ruim voldoende: daardoor voorkomt u diverse problemen.

  Water in de installatie wordt gevuld via de vulnippel (J) op de verdeler.

  De Qualifloor verdelers zijn uitgerust met een automatische ontluchter.

  Temperatuur langzaam opvoeren

  Neem de vloerverwarming niet direct na de installatie in gebruik!
  Daarvoor zijn diverse redenen, o.m. dient de tegellijm of cement waarmee de tegels worden gemonteerd op natuurlijke wijze uit te harden. Dat kan wel 5-6 weken duren. Binnen die periode in gebruik nemen wordt niet geadviseerd.
  Schade aan de vloer als gevolg van het te snel ingebruik nemen van de vloerverwarming valt niet onder garantie op de vloerverwarming.

  Voorkom in vorstperiode dat de buizen gevuld met water niet kunnen bevriezen. Bevriezing van de buizen en vloerverwarmingsverdeler kan grote schade veroorzaken aan uw vloer en woning.
  De installateur is niet verantwoordelijk voor bevriezing van buizen en installatie: daar dient men zelf maatregelen tegen te nemen. Bevriezingsschade valt NIET onder garantie.

  Verder is het niet aan te bevelen, de temperatuur van het water in de vloerverwarmingsslangen direct bij de eerste ingebruikname naar een maximum op te voeren. Afhankelijk van de doeltemperatuur adviseren wij het volgende:

  • 1e week 20C
  • daarna iedere week 5C omhoog tot ca. 40-45C (hoger wordt niet aanbevolen: een vloertemperatuur boven de 25 C is niet aan te bevelen)
    LET OP: bij laminaat, houten- en ook gietvloeren mag de watertemperatuur niet hoger liggen dan ca 28-30 C. Dit om schade aan uw houten- of gietvloer te voorkomen
    Voor de juiste temperatuur van de vloerverwarming verwijzen wij immer naar de leverancier van de vloerbedekking (laminaat, hout of gietvloer)
  • Er zijn ook diverse mogelijkheden van langzaam op starten van uw vloerverwarming. Alles heeft ten doel uw vloer niet te snel te confronteren met een te hoge temperatuur om schade aan de vloer te voorkomen.

   

  Qualifloor verdelers uitgerust met een GRUNDFOS ALPHA2L LABEL-A POMP

  DOWNLOAD hier de handleiding van de GRUNDFOS ALPHA2L Label-A ciurculatiepomp


 • HET VERHELPEN VAN STORINGEN

  Storing Oorzaak Oplossing
  De aanvoerleiding wordt wel warm, maarde onderste balk wordt neit warm, er is geen goede doorstromingHet ventiel onder de thermostaatknop kan vast zitten.
  Als de thermostaatknop geruime tijd dicht heeft gezeten kan het gebeuren dat het ventiel niet opent, waardoor er geen warm water in de verdeler kan komen.
  • Draai de thermostaat voorzichtig van het ventiel
  • De verchroomde ring onder de thermostaat kunt u voorzichtig naar links draaien tot de thermostaatknop los komt
  • Midden in het ventiel zit een klein stiftje: dit stiftje moet vrij op en neer kunnen bewegen.
  • Zit het stiftje vast, trek dan met een tangetje het stiftje voorzichtig naar buiten (het is maar een paar mm)
  • Plaats daarna de thermostaatknop weer terug
  • Let er op dat het draadje aan de thermostaatknop niet knikt of breekt: u kunt dat draadje (= een hol buisje) ook niet inkorten
  De vloerverwarming wordt niet warm of geeft geen warmte
  • De cv-installatie staat niet aan
  • De circulatiepomp draait niet
  • De cv-installatie aanzetten
  • De stekker van de pomp insteken
  • Draai het afdekplaatje (schroef in het midden) los Met behulp van een schroevendraaier kan de as in de pijlrichting tot draaien worden aangezet.
  De vloerverwarming wordt te warm
  • De thermostaatkraan staat niet goed afgesteld
  • De thermostaatkraan terugdraaien waardoor op de thermometer de gewenste afgesteld temperatuur wordt bereikt

   LET OP: de thermometers op verdelers zijn niet geijkt, dus geven een indicatie aan en niet de exacte temperatuur

  De pomp maakt een ruisend geluid Er zitten luchtbellen in het circuit Als het ruisende geluid niet na enige dagen gebruik verdwijnt, dan de gehele installatie ontluchten.

  Als de thermostaatkraan goed werkt en de kranen van de groepen staan allemaal open en de pomp is ontlucht dan is het meest waarschijnlijke dat er luchtbellen in de vloer zitten, de enige oplossing is dan groep voor groep doorspoelen en de slangen weer aansluiten op de unit.

  De vloerverwarming wordt niet warm Er zijn tevens radiatoren die de ruimte verwarmen Wanneer er in dezelfde ruimte ook nog radiatoren hangen die de ruimte verwarmen, kan het zijn dat de thermostaat al afslaat, terwijl de vloerverwarming nog niet op temperatuur is.
  Draai alle in de ruimte aanwezige radiatoren dicht en controleer dan of de vloer warm wordt. Zet de thermostaat op bijvoorbeeld 25 graden C. en geef de vloerverwarming de kans om optemperatuur te komen.
  De vloer wordt niet warm De vloerverwarming slaat af voordat de vloer op temperatuur is Houdt u in geval van bijverwarming rekening met het feit dat de vloerverwarming trager is dan een radiator. De ruimte wordt opgewarmd door de radiatoren en eenmaal de op de kamerthermostaat ingestelde temepratuur bereikt, zal de toevoer uitgeschakeld worden (CV-ketel gaat uit of toevoer van stadsverwarming wordt gesloten)
  Naar mate U de radiatoren meer dicht zet zal al de vloerverwarming beter functioneren.

  U kunt dit bereiken door op de radiatoren (in dezelfde ruimte) thermostaatkranen te (laten) monteren.
  Deze stelt u dan bijvoorbeeld in op 18 C , terwijl u de kamerthermostaat bijvoorbeeld instelt op 20C (dus altijd hoger dan de thermostaatkranen op de radiatoren). De warmtetoevoer vanuit CV of stadsverwarming zal dan nog "aan" blijven en de vloer goed opwarmen.

  Er is drukverlies: de CV-ketel moet regelmatig bijgevuld worden. Het expansievat is kapot De kans dat er een lekkage in de vloerverwarming zit is minimaal: er zal eigenlijk nooit spontaan een lekkage optreden.
  In de gevallen waarbij de CV-ketel regelmatig moet worden bijgevuld, zal de oorzaak hoogstwaarschijnlijk liggen bij een lek expansievat.
  Wanneer u het expansievat laat vervangen zal de klacht (hoogstwaarschijnlijk) verholpen zijn. Dit heeft niets met de vloerverwarming te maken. (maar komt wel regelmatig voor)
  Ik heb alle instructies opgevolgd en de vloerverwarming wordt nog steeds niet (goed) warm. Controleer of de leiding naar de verdeler toe warm is.
  (de rechter leiding boven op de verdeler)
  1. Brand de ketel wel?
   (zet bij het opstarten de kamerthermostaat zo,dat de ketel altijd blijft branden (dus bijvoorbeeld boven 30 C), anders kunt u de werking van de vloerverwarming niet goed controleren)
  2. Voel of de bovenste koker van de verdeler warm is.
  3. Controleer of de groepsafsluiters open staan en dat de pomp draait.
  4. Controleer of de temperatuur niet boven de 50 graden is. De maximaal beveiliging laat dan namelijk de pomp afslaan.
  5. Draai de thermosstatische regelknop van het thermostaatventiel en druk of trek met een tangetje het pinnetje van het thermostaatventiel in of uit. U kunt het ventiel handmatig openen/sluiten Pin ingedrukt ventiel is dicht, poin uitgetrokken: ventiel is open)
  6. De thermostaatknop staat niet ver genoeg open, is kapot of heeft niet goed op het ventiel gezeten.
  7. De aanvoer en de bovenste koker worden nog steeds niet warm en de ketel brand wel.

   Het kan zijn dat de verdeler van de vloerverwarming te ver van de CV-ketel (of aanvoer van de stadsverwarming) is gemonteerd.De aan- en afvoerleidignen zijn dan te lang.
   In dat geval zal de verdeler mogelijk hydraulisch actief moeten worden gemaakt.

   De door Heatnet geleverde verdelers zijn standaard hydraulisch neutraal. d.w.z. dat de pomp van de verdeler geen invloed uitoefent op de cv installatie.
   Om de verdeler actief te maken kunt u het beste contact metons opnemen. (in dat geval moet de verdeler actief gemaakt worden, door het voetventiel linksboven met aftapnippel rechtsonder te verwisselen.De pomp staat nu in serie met de pomp van de cv ketel en zal zelf wat harder aan het systeem gaan zuigen)

  In de situatie dat op uw verdeler ook nog een elektrische klep in de aanvoer is aangebracht en de vloerverwarming helemaal niets doet.

  Het ventiel onder de elektrische klep wordt alleen maar open gezet als de regelmotor bekrachtigd wordt door de voedingsspanning 230 (of in sommige gevallen 24) Volt.
  Als het regelmotortje niet wordt aangesloten op deze voedingsspanning zal het ventiel daaronder dicht blijven en krijgt de verdeler geen warm water toegevoerd.

  Het regelmotortje moet dus op de juiste manier (via de thermostaat die dit motortje regelt) aangesloten worden op de voedingsspanning.

  Is de thermostaat verkeerd aangesloten, dan zal er niets gebeuren en zal de vloerverwarming niet kunnen werken. (zie voor de juiste aansluitmogelijkheden de documentatie van de bijgeleverde thermostaat)

  • Een snelle oplossing is het regelmotortje even van het ventiel af te draaien: het ventiel gaat nu open en er is een warm water toevoer.
  • Als er na het afdraaien van het regelmotortje wel een goede doorstroming is, is de kans groot dat de thermostaat die dit regelmotortje moet aansturen, verkeerd is aangesloten.
   Zie de documentatie van de thermostaat voor de juiste aansluitmogelijkeden.

  Inregelen vloerverwarming