Wat mag u van een offerte voor vloerverwarming verwachten?

De offerte (aanbieding of voorstel) is een belangrijk document. Een duidelijke, heldere offerte is het begin van een geslaagde aanleg van uw vloerverwarming.

In onze offerte beschrijven we de werkzaamheden en materialen die nodig zijn om uw plannen te realiseren. Als u in onze offerte-aanvraag aangeeft wat uw plannen zijn, geven wij in ons voorstel een gedetailleerde opgave van de kosten voor uw nieuwe vloerverwarming.
Ook al is uw idee nog wat vaag of kunt u niet alle gevraagde details aangeven: Heatnet geeft u een leidraad van hetgeen noodzakelijk is voor uw nieuwe vloerverwarming.

Wilt u nadere uitleg over ons voorstel? Neem dan telefonisch contact met ons op:

0314 - 378 299

Welke informatie ontvangt u in ons voorstel?

 • Een korte omschrijving van uw wensen
 • De omschrijving van de werkzaamheden
 • De omschrijving van de gebruikte materialen
 • Het tijdstip waarop de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden
 • De totale kosten van de werkzaamheden (inclusief BTW!; wij verrichten NOOIT werkzaamheden zonder BTW....)
 • De prijzen van eventueel aanvullend gewenste onderdelen
 • De voorwaarden waaronder Heatnet de installatie bij u kan plaatsen (welke zaken dienen ter plaatse aanwezig te zijn)
 • Een opgave van de garantietermijnen
 • De betalingstermijn
 • Opgave van de prijzen voor meerwerk.
  • Meerwerk is extra werk, dat niet in de offerte is opgenomen. Meerwerk kan bijvoorbeeld optreden als u aanvullende werkzaamheden wilt laten verrichten door onze monteurs.
 • Als bijlage onze installatie- en algemene voorwaarden die van toepassing zijn

Vergelijken van offertes

Vraagt u aan meerdere potentiŰle installateurs een offerte en gaat u de offertes nadien vergelijken, moet het wel duidelijk zijn waarop u zou moeten letten.

Alleen vergelijken op prijs zegt weinig als u nog steeds niet weet WAT u voor die prijs krijgt en of de installatie wel voldoet aan de huidige eisen en uw wensen.

Wanneer u niet dagelijks met deze materie te maken hebt, kan het lastig zijn alle informatie in de offertes op waarde te schatten en juist te vergelijken: er wordt geschermd met allerlei termen, die eigenlijk voor u duidelijk moeten zijn, voordat u een beslissing neemt.

Hierbij een overzicht van de zaken die o.i. van belang zijn bij de keuze van uw installateur voor de vloerverwarming.
Een vloerverwarming, waarbij de prijs natuurlijk ook van belang is, maar die bovenal toch tientallen jaren mee zal moeten gaan en waarbij u moet kunnen vertrouwen op de juiste informatie m.b.t. hetgeen u aanschaft.

Wat vermeldt uw offerte voor vloerverwarming?

Punten die in de offerte voor vloerverwarming van belang zijn
(staan deze punten ook in uw offerte?)
HEATNET
offerte
De te
vergelijken
offerte
 • Al uw wensen m.b.t. uw toekomstige vloerverwarming
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Is het duidelijk van welk bedrijf u een offerte heeft ontvangen
 • heeft dat bedrijf veel ervaring met vloerverwarming installeren
 • Wordt de vloerverwarming door eigen, gespeicialiseerd personeel ge´nstalleerd
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over de uit te voeren werkzaamheden
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over het te installeren aantal groepen
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over de afstand tussen de buizen in de vloer
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Hoofd- of bijverwarming
 • Wij adviseren en installeren eigenlijk nooit vloerverwarming, waarbij de buizen meer dan 10 Ó 12 cm uit elkaar liggen. (vloerverwarming als "bijverwarming")
  Ook al wilt u de vloerverwarming als bijverwarming gebruiken (bijv. bij laminaat), laat dan toch zoveel mogelijk buizen in de vloer leggen om een gelijkmatig verwarmde vloer te verkrijgen.
  Van zogenaamde "bijverwarming" kunt u nadien nooit een hoofdverwarming maken. Omgekeerd wel: liggen de buizen op 10 Ó 12 cm uit elkaar, dan kunt u deze vloerverwarming ook als bijverwarming toepassen door de temepratuur van het water wat door de vloer circuleert te verlagen.
  U kunt desgewenst nadien radiatoren laten vervallen.
  Laat bij de combinatie vloerverwarming met laminaat of PVC nooit buizen te ver uit elkaar leggen.
  Bij de bijverwarmingsvariant, die door veel installateurs wordt aanbevolen, liggen de buizen te ver uit elkaar (15-20 cm) en duurt het lang voordat de vloer de gewenste temperatuur heeft bereikt. Dit kost per saldo meer energie. U bent bij de installatie mogelijk iets voordeliger uit, maar gebruikt nadien meer energie en verkrijgt, zeker bij infrezen, nooit een gelijkmatig verwarmde vloer.
  Laat de buizen zo dicht mogelijk naast elkaar leggen: spaart energie en u kunt deze vorm van vloerverwarming beter regelen.
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over de wijze waarop de vloerverwarming wordt ge´nstalleerd
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over het legpatroon: wordt de vloerverwarming in slakkenpatroon ge´nstalleerd
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over het merk van de verdeler voor de vloerverwarming
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Bij stadsverwarming: nadere informatie over de aanpassingen van de verdeler m.b.t. de eisen van de energiemaatschappij
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over het toepassen van een energiezuinige label-A pomp
 • De EU regels m.b.t. het verminderen van het energieverbruik en toepassing van Label-A pompen zijn al sinds 1 januari 2013 van kracht en vanaf 1 januari 2015 verplicht.
 • Laat geen label-B pomp meer monteren, maar vraag altijd om een label-A pomp van een bekend merk (Bijv. Grundfos, Wilo, Biral)
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over het merk van de label-A pomp en de handleiding daarvan.
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Pompschakelaar
 • BIj toepassing van een label-A pomp is geen pompschakelaar meer nodig.
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over de toe te passen verwarmingsbuis
 • Gebruikelijk is momenteel de 5-lagen PE-RT buis: een goede buis bestand tegen hoge temperaturen.
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over feit of de buis KOMO en KIWA gecertificeerd is.
 • Alleen bij een KOMO en KIWA gecertificeerde buis bent u verzekerd van kwaliteit.
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over de wijze waarop de verdeler van de vloerverwarming nadien voorzien kan worden van een eventuele zoneregeling om de temeperatuur in de diverse ruimten onafhankelijk van elkaar te kunnen regelen.
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Biedt de leverancier ook een onafhankelijke regeling van de temepratuur voor de vleroverwarming en bijvoorbeeld de bovenverdie;ping aan?
 • Zie www.zoneregeling.nl en www.etageregeling.nl
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Kan de leverancier u nader informeren over de mogelijkheden om de temperatuur in de ruimten onafhankelijk van elkaar te regelen (eventueel via WIFI te bedienen) en installeert men deze ook als u dat wenst.
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over een eventueel te plaatsen bypass-ventiel
 • Een bypass is niet in alle gevallen noodzakelijk: zie functie bypass-ventiel
 • Bij stadsverwarming wordt NOOIT een bypass-ventiel geinstalleerd.
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over de wijze van oplevering van uw nieuwe vloerverwarming
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie op de website van de installateur over het vloerverwarmingssysteem en bediening daarvan.
 • Zie www.heatnet.nl/start
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over de garantietermijnen voor verdeler, pomp, buis en werkzaamheden
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over de geldigheidsduur van de offerte
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Is de aangeboden prijs inclusief BTW?
 • Het komt helaas nog maar al te vaak voor, dat men een prijs exclusief BTW krijgt aangeboden en dus nadien geconfronteerd wordt met eenzienlijk prijsverschil.
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over evnetueel bijkomende kosten.
 • Heatnet berekent geen extra kilometer of reiskosten: is dat ook duidelijk in de te vergelijken offerte?
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over de geldende 6% BTW regeling (op arbeid) voor woningen ouder dan 2 jaar: is er een duidelijke totaalprijs vermeld of moet u deze nog zelf gaan berekenen.
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over de betaling en mogelijke aanbetalineng
 • Bij Heatnet betaalt u nooit iets vooraf. U ontvangt een factuur met duidelijke vermelding van 21 en 6% BTW tarieven en u betaalt pas nadat de vloerverwarming is opgeleverd.
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Informatie over mogelijke annuleringskosten
 • Bij Heatnet betaalt u GEEN annuleringskosten als u afziet van de opdracht en ook geen kosten wij het wijzigen van de afgesproken installatiedatum
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming
 • Is de vermelde prijs duidelijk?
 • Zo niet, laat het ons dan weten voordat u beslist over een opfferte waarin neit alles duidelijk is en u nadien met kosten wordt geconfronteerd of producten geleverd krijgt, die niet voldoen aan de huidige eisen.
 • offerte-check voor vloerverwarmingofferte-check voor vloerverwarming

  ZIE OOK
  ONZE CHECKLIST M.B.T. DE KEUZE VOOR VLOERVERWARMING

  Wat kost een offerte?

  Wij besteden de nodige zorg aan de offerte volgens uw wensen en verwachten dat onze offerte voldoet aan de geformuleerde wensen.
  Wij berekenen geen kosten voor het maken van een offerte.

  Een persoonlijk onderhoud betreffende uw wensen.

  Het is ook mogelijk om uw wensen voor vloerverwarming persoonlijk met ons te bespreken.
  Neem contact met ons op en ÚÚn van de Heatnet-medewerkers maakt graag een afspraak om bij u langs te komen en ter plaatse de situatie te beoordelen.

  Wat te doen als u akkoord gaat met en gebruik wilt maken van ons voorstel

  Als u akkoord gaat met ons voorstel, vernemen we dat graag tijdig om een afspraak te kunnen maken die voldoet aan uw wensen.

  Neem dan telefonisch contact met ons op:

  0314 - 378 299
  en in onderling overleg bepalen wordt een datum bepaald, waarop onze monteurs bij u de vloerverwarming komen installeren.

  U ontvangt daarna van ons een schriftelijke bevestiging (per e-mail) waarin de werkzaamheden alsnog worden gespecificeerd en tevens de overeengekomen prijzen en de installatiedatum en -adres worden vermeld.

  Heatnet staat voor duidelijkheid!

   

  COPYRIGHT HEATNET VOF 2014

  Copyright (c) 2004-2014 HEATNET VOF