Op krimpnet over bestaande leidingen in de vloer


Leidingen ingefreesd


Vloerverwarming in de aanbouw


Leidingen op gegalvaniseerde draadstaalnetten

 

GARANTIETERMIJNEN

 • Op de pomp: 2 jaar
 • Op verdeler: 10 jaar
 • Op slang: 50 jaar


Leidingen op krimpnetten gemonteerd

Aansluiting op de stadsverwarming

Vloerverwarming voor o.a.
Nieuwbouw Bestaande bouw Appartement Bedrijfshal Sporthal Kantoor

HEATNET verzorgt ook de totale installatie van uw vloerverwarming aangesloten op de stadsverwarming.
Er zijn momenteel een aantal soorten stadsverwarming in Nederland. De verdelerunit voor de vloerverwarming zal afgestemd moeten zijn op de stadsverwarming van uw woonplaats: het energiebedrijf schrijft voor welke apparatuur gebruikt dient te worden.

Heatnet levert verdelerunits voor alle soorten stadsverwarming in Nederland.
Bij uw aanvraag voor vloerverwarming is het wel noodzakelijk om aan te geven om welke stadsverwarming van welke gemeente het gaat: wij kunnen u dan de juiste verdeler aanbieden.

Voor aansluiting op de stadsverwarming maken wij u graag en passende offerte.

Waar moet u op letten bij de aanschaf van vloerverwarming aangesloten op de stadsverwarming?

 • Gebruik geen vloerverwarmingsverdeler, leidingen, kranen, radiatoren etc. van aluminium, want die zijn niet geschikt voor toepassing op stadswarmte.
  Een verdeler geschikt voor aansluiting op een cv-ketel is niet geschikt voor stadswarmte.
  Wordt de verkeerde verdeler gemonteerd, dan zal dat grote invloed hebben op uw energierekening!

  Heatnet levert u de aan de stadsverwarmte van uw gemeente aangepaste verdeler voor vloerverwarming. (zie voor de details: www.qualifloor.nl)

 • De verdeler voor vloerverwarming mag niet in de meterkast geplaatst worden. De daarin aanwezige leidingen, aansluitingen en meteres moeten goed bereikbaar blijven voor de Nuts-bedrijven.

 • De energiemaatschappij adviseert de vloerverwarming zo aan te sluiten, dat een kamerthermostaat of nachtverlaging daarop geen invloed heeft.
  Kamerthermostaten reageren snel op veranderingen in de temperatuur, sneller dan de vloerverwarming kan volgen.

 • Als u iets verandert aan de verwarmingsinstallatie in uw woning, bijvoorbeeld het loskoppelen van een radiator of het aansluiten van vloerverwarming, dan merkt de leverancier van de stadswarmte het daarmee gepaard gaande waterverlies in het stadswarmtenet.
  Daarom wil de leverancier van de stadswarmte weten wanneer de koppeling van de vloerverwarming aan de warmteafleverset plaatsvindt. De veranderingen in de aansluitingen dienen doorgegeven te worden aan de leverancier van de stadswarmte. (bijvoorbeeld Vattenfall, Eneco e.a.)

Stap voor stap naar een juiste vloerverwarmingsinstallatie op stadsverwarming

Specificeer zoveel mogelijk in uw offerte-aanvraag voor vloerverwarming:
 • In welke vertrekken u vloerverwarming wilt.
 • Waar als hoofdverwarming (dus zonder extra radiatoren) en waar in combinatie met radiatoren.
 • Vraag, voor een optimaal comfort, om een berekening van de gewenste hoeveelheid warmte.
 • Controleer of het vloerverwarmingssysteem dat u aanschaft voldoet aan de eisen die de leverancier van de stadswarmte stelt. Het is dus niet altijd alleen een kwestie van prijs: de eisen waaraan de verdeler voor vloerverwarming dient te voldoen maakt deze verdeler wel duurder, dan de versie die geschikt voor aansluiting op de cv-ketel.
  Let er goed op dat u ook de juiste verdeler, aangepast volgens de eisen van de betreffende stadsverwarming, koopt en de verwarmingsbuizen die KOMO-KIWA gecertificeerd zijn. Bij het niet voldoen aan de eisen van de stadsverwarming kan de installatie worden afgekeurd en niet worden aangesloten op het stasdswarmtenet.
 • Laat geen bypass monteren !! Er blijken nog steeds installatiebedrijven die een bypass monteren bij stadsverwarming. Als deze wordt gemonteerd, zullen het energieverbruik en uw rekening sterk oplopen!
 • HEATNET voldoet aan de eisen die de leveranciers van stadsverwarming stellen aan de apparatuur en componenten.

Omdat wij de materialen, zoals de verdeler en de verwarmingsbuis, direct van de producent betrekken en wij geen gebruik maken van een duur verkoopapparaat, maar uitsluitend verkopen via internet, kunnen wij u zeer gunstig aanbieden.

De aan de eisen van de stadsverwarming aangepaste verdeler

Aangepaste onderdelen op de verdeler voor stadsverwarming.

 

ROBOT verdeler voor stadsverwarming

Retourtemperatuurbegrenzer
Pomp
Terugslagklep
 1. Gescheiden verdeler
  Het aantal slangaansluitingen is afhankelijk van de te verwarmen oppervlakte (1 groep per 10M2)
  Liggen de buizen in de vloer te ver uit elkaar, dan is dat ook van (negatieve) invloed op uw energieverbruik
 2. Temperatuurregelaar
  Met deze regelaar (thermostaatkraan) wordt de temperatuur van het water wat door de vloer circuleert, en daarmee de temperatuur in de ruimte, bepaald.
  Deze regelaar meet de temperatuur van het water in de aanvoerbuis (de onderste balk van de verdeler). Is het water op de juiste temperatuur, dan sluit de thermostaatkraan. Daalt de tempratuur van het water, doordat de warmte aan de omgeving wordt afgestaan, dan opent de thermostaat kraan weer automatisch. De temepratuur is instelbaar d.m.v. de draaiknop.
  De juiste temperatuur is in de regel proefondervindelijk vast te stellen. Stel de temperatuur zo laag mogelijk in.

  In het circuit kan nog een inregelkraan worden opgenomen: deze kraan begrenst de maximale doorstroming bij een volledig geopende thermostaatkraan. Dit voorkomt dat de vloerverwarming en de vloer te warm wordt.
  De ROBOT en Qualifloor verdelers bieden tevens de mogelijkheid om de diverse groepen apart te regelen en/of af te sluiten (al dan niet bediend door een aparte thermostaat)

 3. Pomp
  De pomp pompt het water door de verwarmingsbuizen.
 4. Terugslagklep
  In de circulatie-leiding moet een terugslagklep zitten. Deze voorkomt een open verbinding tussen het aangevoerde water en het water dat retour stroomt. Dat wil zeggen: deze klep voorkomt dat het warme water dat uit de aanvoerleiding naar de vloerverwarmingverdeler komt, de weg van de minste weerstand kiest en direct naar de retourleiding stroomt.(dat is bij het gebruik van een niet aangepaste verdeler de oorzaak van een hoog energieverbruik!)
 5. Retourtemperatuurbegrenzer: RTL
  Hiermee wordt de maximale temperatuur van het retourwater in het systeem ingesteld.
  Dit RTL ventiel wordt doorgaans op ca 30o C ingesteld. De temperatuur van het water in de buizen in de vloer kan anders te hoog worden. (het niet monteren van een RTL ventiel in de retourleiding kan ook weer van invloed zijn op het energieverbruik!)
 6. Slangen en koppelingen
  De kunststof buizen en koppelingen van de vloerverwarming dienen een KOMO-KIWA certificaat te hebben. De door HEATNET toegepaste verwarmingsbuizen voldoen aan deze eisen.
  Dit betekent eveneens dat deze buizen 100% zuurstofdiffusiedicht zijn en dat ze geschikt zijn voor vloerverwarming.

Heatnet biedt op het gebied van stadsverwarming:

 • 1- t/m 18–groepsaansluitingen
 • 10 jaar garantie op de verdeler-unit
 • 50 jaar fabrieksgarantie op de zuurstofdichte verwarmingsbuis.
 • Afhankelijk van de te verwarmen oppervlakte en de methode van het installeren van de vloerverwarming, passen we 14x2 of 16x2 mm buizen toe.
 • montage door professioneel personeel

Wij gebruiken uitsluitend hoogwaardige materialen, KOMO-KIWA gecertificeerd, en werken in heel Nederland.

Wij adviseren u graag welke soort vloerverwarming voor uw toepassing het meest geschikt is: vult u voor een passende offerte ons aanvraagformulier in en u ontvangt van ons een passende offerte.

De temperatuur van het water in de vloer

Om schade aan uw vloer te voorkomen adviseren wij dat de temperatuur van het water in de buizen in uw vloer niet warmer mag zijn dan ca 50 o C.
De maximale temperatuur waarop een vloerverwarmingsysteem wordt afgesteld is ca 30-45 o C. (afhankelijk van hetgeen u nadien als vloerbedekking gebruikt: tegels, laminaat, parket, hout, PVC etc.)

De verdeler van de vloerverwarming, die wij toepassen is nog extra beveiligd door een maximaalthermostaat, die bij een te hoge temperatuur de pomp van het systeem uitschakelt en er op die manier voor zorgt dat er geen te heet water door uw vloer circuleert.
De oppervlaktetemperatuur van de vloer zal variëren tussen de 22 en 30 graden, dit is afhankelijk van de watertemperatuurregeling, mengsysteem en onderlinge afstand van de vloerbuizen.

LET OP!
Bij houten-, parket-, laminaatvloeren mag de temperatuur van het water wat door de vloer circuleert niet veel hoger zijn dan ca 30oC bedragen: bij een hogere watertemperatuur zal uw vloer mogelijk beschadigen en vervalt in de meeste gevallen de garantie van de producent van de betreffende vloer.
De producent van dit soort vloeren kan u hierover nader informeren.

Waarom een vloerverwarming van Heatnet?

HEATNET biedt u de volgende aantrekkelijke voordelen:
 • Geen aanbetaling bij het plaatsen van de order
 • Geen annuleringskosten in het geval u de vloerverwarming niet meer wenst.
 • Geen kosten bij het wijzigen van de installatiedatum (als de opleverdatum van uw woning wijzigt, gaan wij flexibel mee en berekenen daarvoor geen kosten)
 • 100% Betaling direct na oplevering. (uitsluitend via de bank)

Aparte regeling van uw vloerverwarming op stadsverwarming

Bij vloerverwarming op stadsverwarming, zal de verdeler moeten worden aangepast aan de eisen van betreffende stadsverwarming. De verdleer dient voorzien te zijn van een extra terugslagklep en een RTL ventiel, waarmee de temepratuur van het retourwater wordt ingesteld.
Wij adviseren bij een vloerverwarming aangesloten op de stadsverwarming altijd om een aparte regeling van de vloerverwarming (los van de overige radiatoren in de woning) toe te passen.
Niet alleen verhoogt dit het comfort in uw woning, maar een aparte thermostaat op de verdeler van de vloerverwarming, waarborgt tevens dat u altijd gegarandeerd bent van warm watertoevoer voor de radiatoren elders in de woning.

Speciaal voor een comfortable regeling van de vloerverwarming biedt Heatnet makkelijk te bedienen digitale klokthermostaten (zie onze webshop onder kopje thermostaten)

In dit geval dient in de aanvoerleiding van de verdeler van de vloerverwarming tegen een geringe meerprijs een extra ventiel + regelklep (230 Volt) aangebracht te worden.

Bij een thermostatische radiatorkraan zitten de thermostaat + regeling + het ventiel in één unit. Bij een vloerverwarming dient de thermostaat de temperatuur in de te verwarmen ruimte(n) te regelen en zitten het ventiel + regelklep op de verdeler.

Zijn er in de door de vloerverwarming te verwarmen ruimte(n) ook nog radiatoren (met of zonder thermostatische radiatorkranen) geplaatst is gebleken dat de regeling van de gewenste temperatuur lastig kan verlopen. In die gevallen adviseren we om de vloerverwarming apart te regelen d.m.v. een digitale klokthermostaat (+ het apart ventiel + regelklep).

Hoofd- of bijverwarming

Vloerverwarming kan worden toegepast als bij- of hoofdverwarming.
Gecombineerd met radiatoren spreekt met van bijverwarming en zonder enige andere vorm van verwarming in de te verwarmen ruimte spreekt men van hoofdverwarming. Wij adviseren om de vorm "bijverwarming" NIET TE LATEN INSTALLEREN!
Bij "bijverwarming" worden de buizen in de vloer verder uit elkaar gelegd (15 à 16 cm of meer). Daardoor zal de vloer langzamer opwarmen dan bij de vorm waarbij de buizen dichter bij elkaar liggen. Ook het op temperatuur houden van de vloer kost meer tijd.
"Bijverwarming", waarbij dus de buizen in de vloer verder uit elkaar liggen, zal per saldo meer energie kosten !!
"Bijverwarming" kan ook bij de methode waarbij de buizen op ca 10-12 cmn uit elkaar liggen ook gerealiseerd worden door de temepratuur van het water wat door de vloer circuleert te verlagen.

Van een vloerverwarming gelegd als "hoofdverwarming" kan men altijd bijverwarming maken: omgekeerd niet!

Wij adviseren eveneens om vloerverwarming als "bijverwarming", waarbij de verwarmingsbuizen in de vloer verder uit elkaar liggen, zeker NIET toe te passen bij houten, parket, laminaat en gietvloeren.

Bij dit soort vloeren is het van belang dat de buizen in de vloer zo dicht mogelijk bij elkaar komen te liggen teneinde een zo gelijkmatig verwarmde vloer te verkrijgen.
Een onderlinge afstand van de verwarmingsbuizen groter dan 15 cm wordt hier zeker afgeraden (ook als u de vloerverwarming als bijverwarming beschouwt)

Met de variant bijverwarming verkrijgt u beduidend minder comfort dan bij hoofdverwarming, want door de grotere afstand van de buizen onderling is de reactietijd langer. Bijverwarming haalt in dat geval slechts de koude van de vloer, echt warm zal de vloer niet worden.
Tevens leidt bijverwarming tot hogere stookkosten dan hoofdverwarming. Radiatoren verwarmen een ruimte sneller dan vloerverwarming dat doet. In geval van bijverwarming zouden de radiatoren deels dicht moeten staan om de vloerverwarming (als bijverwarming) de kans te geven om de kou van de vloer te krijgen. Dat restulteert in extra lang stoken en dientengevolge een hoger energieverbruik.
Heatnet adviseert dan ook altijd hoofdverwarming: alleen dan bent u verzekerd van een comfortabel en energiezuinig vloerverwarmingssysteem.

Naast het feit dat "bijverwarming" eigenlijk een minder zinvolle vorm van vloerverwarming is, is die vorm ook moeilijker regelbaar dan wanneer de vloerverwarming toegepast wordt als enige vorm van verwarming in een ruimte.

Heatnet biedt diverse oplossingen voor het gebruik van vloerverwarming in com,binatie met bijvoorbeeld een open haard of hout/gas-kachel.
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u graag naar onze website zoneregeling.nl of etageregeling.nl

Vloerverwarming als enige verwarmingsbron biedt de volgende voordelen:

 • Aangename en behaaglijke warmte
 • Geen koude voeten
 • Geringe luchtbeweging
 • Behaaglijk bij een lagere ruimtetemperatuur (2 à 3 graden)
 • Hogere relatieve vochtigheid
 • Kostenbesparend
 • Gelijkmatige oppervlaktetemperatuur (dit geldt als de verwarmingsbuizen zo dicht mogelijk bij elkaar liggen: in gevallen waarbij de buizen, bij infrezen van een vloerverwarming, op een onderlinge afstand van meer dan 15 cm liggen, verkrijgt men geen gelijkmatig verwarmde vloer)
 • Geluidsarm
 • Leidingen niet in het zicht
 • Lange levensduur

Bij hoofdverwarming plaatsen wij de verwarmingsbuizen in de vloer op een afstand van ca 10-12 cm van elkaar. Hierbij verkrijgt u onder alle omstandigheden een gelijkmatig verwarmde vloer
Bij bijverwarming bedraagt deze afstand ca 15-20 cm.

Tips voor montage en gebruik

 • Voor een goed resultaat adviseren we de onder- en zijkanten te voorzien van isolatie.
 • Bij bijverwarming dienen de radiatoren goed te worden ingeregeld, zodat voorkomen wordt dat de kamerthermostaat de warmtetoevoer stopt
 • De onderlinge afstand van de leidingen in de vloer dient zodanig te zijn dat er een gelijkmatige oppervlaktetemperatuur ontstaat
 • De lengte van buis per groep te beperken (de groepen zijn bij voorkeur maximaal 100 meter lang en ongeveer gelijk van lengte)
 • Gebruik zo min mogelijk scherpe bochten

Capaciteit

In de orderstaande tabel treft u een overzicht van het aantal groepen, benodigd voor een bepaalde oppervlakte.

Aantal groepenHoofd-
verwarming
 
1 groeptot 10 m2Wij werken met vaste, zeer concurrerende prijsniveau's.
Echter, om een juiste offerte te kunnen maken, zijn een aantal zaken van belang.
Alleen nadat we alle benodigde gegevens van u hebben ontvangen, kunnen we een pasklare, scherpe offerte maken.
(zonder verrassingen achteraf!)

Vraag om vrijblijvende offerte met de scherpste prijs!
2 groepentot 20 m2
3 groepentot 30 m2
4 groepentot 40 m2
5 groepentot 50 m2
6 groepentot 60 m2
7 groepentot 70 m2
8 groepentot 80 m2
9 groepentot 90 m2
10 groepentot 100 m2
11 groepentot 110 m2
12 groepentot 120 m2
> 12 groepenMogelijk op aanvraag
HEATNET installeert, zonder extra kosten, door geheel Nederland

*) Wij adviseren vloerverwarming als bijverwarming, waarbij de verwarmingsbuizen in de vloer verder uit elkaar liggen, NIET toe te passen bij houten, parket, laminaat en gietvloeren.
Bij dit soort vloeren is het van belang dat de buizen in de vloer zo dicht mogelijk bij elkaar komen te liggen teneinde een zo gelijkmatig verwarmde vloer te verkrijgen.
Een onderlinge afstand van de verwarmingsbuizen groter dan 15 cm wordt hier zeker afgeraden (ook als u de vloerverwarming als bijverwarming beschouwt)

Wij streven altijd naar een situatie waarbij de groepen maximaal 10 m2 beslaan.
Wij adviseren tevens om bij het berekenen van het aantal groepen niet te zuinig te zijn: liever één groep meer, waardoor de groepen iets korter kunnen worden (dus sneller opwarmen) dan te weinig verwarmingscapaciteit in een vloer te leggen.
In een situatie van bijvorobeeld een keuken worden er in de regel geen verwarmingsbuizen onder de keukenkastjes (of eiland) gelegd, maar het overblijvende vloeroppervlak dient wel de complete ruimte goed te verwarmen.
Een dergelijke situatie zien we ook bij een badkamer.

Beter dus één groep meer dan te weinig capaciteit waardoor de ruimte niet goed verwarmd kan worden (en jaarlijks een hogere energierekening): o.i. dus een verkeerde bezuiniging.

Al onze installaties zijn geschikt voor zone-regeling

Meerprijzen voor:

 • montage op gegalvaniseerde draadstaalnetten i.p.v. frezen
 • Isolatiefolie per m2
 • gegalvaniseerde draadstaalnetten per m2
 • Afkoppelen en afdoppen van radiatoren
 • Aansluiten via kruipluik/ruimte

Steden met stadsverwarming:

Stad - (wijk/stadsdeel)
Almelo - Windmolenbroek
Almere Stad
Amersfoort - Vathorst (gedeeltelijk)
Amsterdam - Zuidoost, IJburg
Amstelveen- Amstelveen Stadshart, Amstelveen Bankras
Apeldoorn - Zuidbroek
Arnhem - Schuytgraaf
Barendrecht - Carnisselande
Bergschenhoek - Boterdorp Zuidwest (Energiebuurt)
Bergen op Zoom
Breda - Haagse Beemden
Capelle aan den IJssel (samen met Rotterdam Alexander)
Delft
Den Haag
Deventer
Duiven (samen met Westervoort)
Ede - Kernhem
Eindhoven - Meerhoven
Enschede - Helmerhoek, Wesselerbrink, 't Zwering
Geertruidenberg
Groningen - Kostverloren
Heerhugowaard
Heerlen
Helmond - Rijpelberg, Brouwhuis
Hilversum
Houten - Zuid
Leeuwarden - Camminghaburen
Leiden - Roomburg
Leiden - Stevenshof
Lelystad - De Landerijen
Maastricht - Céramique
Nieuwegein
Nijmegen - Oosterhout, Lent
Nootdorp - Nieuwe Veen
Oosterhout
Purmerend
Rotterdam - Centrum - Kop van Zuid - Alexander (samen met Capelle aan den IJssel) Hoogvliet
Sittard
's-Hertogenbosch - Paleiskwartier
Tilburg - Reeshof
Utrecht - o.a. Leidsche Rijn
Vlissingen - Lammerenburg
Westervoort (samen met Duiven)
Zeewolde - Polderwijk
Zoetermeer - Oosterheem

BRON: deels informatie vanuit de brochure "Vattenfall stadswarmte".

Enkele foto-impressies van installaties

Zie voor uitgebreidere informatie over stadsverwarming de brochure van Vattenfall